Wymień 10 najważniejszych, Twoim zdaniem, korzyści, jakie uzyskały kraje Europy Środkowo-Wschodniej dzięki integracji z Unią Europejską. Weź pod uwagę gospodarkę, ustrój polityczny, komunikację, warunki życia ludności.

Proszę o pomoc. : )

1

Odpowiedzi

2010-02-18T18:28:36+01:00
1 Wzmocnienie znaczenia na arenie międzynarodowej
2 Zmniejszenie zależności od Rosji
3 Przepływ nowoczesnych technologii
4 Zwiększenie inwestycji zagranicznych
5 Otwarcie rynków krajowych
6 przepływ zachodnich idei społecznych
7 Rozwój kultury masowej
8 Udział we wspólnej polityce wobec Rosji i Stanów Zjednoczonych.
9 Możliwość otrzymania pomocy finansowej z funduszy europejskich
10 Łatwiejsza dostępność miejsc pracy w innych krajach.