Odpowiedzi

2010-02-18T18:08:19+01:00
Rozdział (18) Ewangelii wg. św. Jana to opis Wielkiego Piątku.
Zdrada.
Proces przed arcykapłanami.
Zaparcie się Piotra.
Proces przed Piłatem.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:23:39+01:00
1. Wyjście Jezusa do ogrodu, za potok Cedron.
2.Przybycie Judasza Iskarioty.
3.Przyjście Jezusa do Judasza i jego straży.
4.Odcięcie ucha sługi przez Szymona Piotra.
5.Pojmanie Jezusa.
6.Wyparcie się Jezusa przez Piotra.
7.Opowieść Jezusa o nauczaniu ludu.
8.Odesłanie Jezusa do Kajfasza.
9. Ostatnie wyparcie się Jezusa przez Piotra.
10. Jezus przed Piłatem.
11.Rozmowa Piłata z Jezusem.
12.Oświadczenie Piłata o niewinności Jezusa.
13. Nienawiść ludu do Jezusa, chęć uwolnienia Barabasza.


to by było na tyle :D