Odpowiedzi

2010-02-18T23:55:37+01:00
Dane
m=2kg
t1=20*C
t2=60*C
cw=4200J/kg*stC
Oblicz
Q=?
Wzór
Q=m*cw*∆t
Rozwiązanie
Q=m*cw*∆t
∆t=(t2-t1)
Q=m*cw*(t2-t1)
Q=2*4200*(60-20)
Q=8400*40
Q=336000 J =336kJ
rachunek jednostek
[Q]=[kg*(J/kg*stC)*stC]=[J]
Odpowiedź
Trzeba dostarczyć 336kJ ciepła
1 1 1