Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T18:14:48+01:00
100-25,9=74,1% O

MN=14u
MO=16u

100%---------108u
74,1-----------x

x=80u

ilość atomów O = 80/16=5
ilość atomów N = 108-80/14=2
wzór N2O5 tlenek azotu V

3 3 3
2010-02-18T18:16:46+01:00
USTAL WZÓR TLENKU AZOTU O MASIE CZĄSTECZKOWEJ 108u ZAWIERAJĄCY 25,9% AZOTU

NxOy

108 = 14x + 16y
25,9% = 100% * 16y/108

(108-16y)/14 = x
25,9 = 1600y/108

2797,2 = 1600y
y = 1,75 ≈ 2

108 - 2*16 = 14x
108 - 32 = 14x
x = 5,43 ≈ 5

wzór to N2O5
3 3 3