Odpowiedzi

2010-02-18T18:29:55+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Korzystamy z bilansu cieplnego, który mówi że ilość ciepła pobranego = ilości ciepła oddanego
Q1=Q2
Dane
woda chłodna - pobiera
m1=?
t1=10*C
cw=4200J/kg*stC
t2=20*C
Q1=m1*cw*∆t1
woda gorąca - oddaje
m2=5kg
t3=80*C
t2=20*C
cw=4200J/kg*stC
Q2=m2*cw*∆t2
Obliczyć
m1=?
Wzór
Q=m*cw*∆t
Rozwiązanie
Q1=m1*cw*∆t1 ∆t1=(t2-t1)
Q2=m2*cw*∆t2 ∆t2=(t3-t2)
Q1=Q2
m1*cw*∆t1=m2*cw*∆t2
m1*cw*(t2-t1)=m2*cw*(t3-t2) dzielimy obustronnie przez cw
m1*(t2-t1)=m2*(t3-t2)
m1=(m2*(t3-t2))/t2-t1)
m1=(5*(80-20))/(20-10)
m1=300/10
m1=30
rachunek jednostek
[m1]=[(kg*stC):*C]=[kg]
m1=30 kg
Odpowiedź
masa chłodnej wody to 30 kg