1.Podstway trapezu prostokątnego maja 2dm i 4dm a ramiona 1,5dm i 2 i jedna druga dm
2. Pole trapezu jest równe 128cm kwadratowych,a suma długości jego podstaw jest równa 16cm.Oblicz wysokość tego trapezu.
oblicz obód rombu o polu 54cm kwadratowe i wysokości 6cm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:21:11+01:00
Podstawy trapezu prostokątnego mają 2dm i 4dm a ramiona 1,5dm i 2 i jedna druga dm
h = 1,5
P = 0,5*(2+4)*1,5
P = 0,5*6*1,5
P = 3*1,5
P = 4,5 dm2
Obw = 2+4+1,5+2 = 9,5dm


Pole trapezu jest równe 128cm kwadratowych a suma długości jego podstaw jest równa 16cm. Oblicz wysokość tego trapezu.
P = 1/2*(a+b)*h
1/2*16*h = 128
8h = 128 /:8
h = 16 cm


Oblicz obwód rombu o polu 54cm kwadratowe i wysokości 6cm
P = a*h
h = 6
P = 54 cm2
6a = 54 /:6
a = 9 cm
Obw = 4*9
Obw = 36 cm
1 5 1
2010-02-18T18:34:55+01:00
1.
P=(a+b)/2*h
a=2dm
b=4dm
h=1,5dm
P=(2dm+4dm)/2*1,5dm
P=6dm/2*1,5dm
P=3dm*1,5dm
P=4,5dm²
odp.pole trapezu wynosi 4,5dm²
2.
P=(a+b)/2*h
P=128cm²
a+b=16cm
h=?
128cm²=16cm/2*h
128cm²=8h
8h=128cm²/:8
h=16cm
odp.wysokość trapezu wynosi 16cm

romb
P=a*h
P=54cm²
h=6cm
a=?
54cm²=a*6
6a=54cm²/:6
a=9cm
obwód=4*a
ob.=4*9cm
ob.=36cm
odp.obwód rombu wynosi 36cm
1 5 1