Proszę o rozwiązanie zadania trudne!!!

Za 10 lat ojciec z synem będą mieli razem 100 lat. Przed 10 laty syn był 4 razy młodszy od ojca. Ile lat ma obecnie każdy z nich.

Musi się znaleźć dane, sprawdzenie i odpowiedź!!!! Daje naj i 25 pkt. :))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:27:24+01:00
Dane:
x-wiek
Dane najlepiej jest umieścić w tabelce.

10 lat temu teraz za 10 lat

ojciec 4x 4x + 10 4x+20

syn x x + 10 x+20

4x+20+x+20=100
5x=100-40
5x=60 /:5
x=12

4*12+10=58
12+10=22

Spr.:
4*12+20+12+20=100

Mam nadzieję,że jest to w miarę czytelne;)
2010-02-18T18:28:26+01:00
Dane:
x - wiek ojca
y - wiek syna

(x+10) + (y+10) = 100
x - 10 = 4 * (y-10)

x+10+y+10=100
x-10=4y-40

x+y=100-20
x=4y-40+10

x+y=80
x=4y-30

4y-30+y=80
x=4y-30

4y+y=80+30
x=4y-30

5y=110/:5
x=4y-30

y=22
x=4*22-30

y=22
x=88-30

y=22
x=58

spr.: (58+10)+(22+10)=100
68+32=100
100=100
58-10=4*(22-10)
48=88-40
48=48
Odp.: Ojciec ma 58 lat, a syn ma 22 lata.