Układy równań.!
Legenda: ' = stopni
Zadanie 23.
W trójkącie prostokątnym różnica miar kątów ostrych wynosi 50 ' . Oblicz miary kątów tego trójkąta.

Zadanie 24.
W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami jest o 15 ' większy od kąta przy podstawie. Oblicz miary kątów tego trójkąta.


Zadanie 14.
W torebce były Irysy i krówki . Z bliżej nieznanych przyczyn z torebki zniknęła połowa irysów i trzecia część krówek, łącznie 18 cukierków. W rezultacie w torebce zostało tyle samo irysów co krówek. Ile cukierków zostało w torebce ?Zadanie 10.
Woda królewska jest bardzo silnie żrącą substancją, rozpuszczającą nawet metale szlachetne. Powstaje przez zmieszanie kwasu solnego i kwasu azotowego w stosunku 3:1 . Ile kwasu solnego, a ile kwasu azotowego jest w 20 litrach wody królewskiej.?Plissss. ;P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:31:11+01:00
Zad.23
180'-90'=90' - kąt prosty
90'-50'=40'
40':2=20' - 1 kąt ostry
20'+50'=70' - 2 kąt ostry

zad.24
180'-15'=165'
165':3=55' - kąt przy podstawie
55'+15'=70' kąt między ramionami

zad.14
irysy-x
krówki-y
kreska ułamkowa-/

0,5x+1/3y=18
0,5x=2/3y

0,5x+1/3y=18
-0,5x+2/3y=0

y=18
0,5x=12
x=24

zad.10
3+1=4
20:4=5 - kwas azotowy
5x3=15 - kwas solny1 5 1