Przetłumaczyć muszę to jak najszybciej pomóżcie plis dam naj
1. Why os Jim afraid when he sees Huck?
He thinks Huck is a ghost.
2. Why did Jim run away?
Miss Watson wants to sell him.
3.When Jim says, ,,She's a beauty!''(picture 5), what does he mean?
It's a very nice raft.
4.Why does Huck want to go to town ?
to find out what is happening. prosze pomocy plis

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:26:59+01:00

1. Dlaczego Jim boi sie gdy widzi Huck'a?
Myśli, że Huck jest duchem
2. Dlaczego Jim uciekł?
Miss Watson chce go sprzedać.
3. Kiedy Jim mówi "Ona jest pieknością" (obrazek 5) co on ma na myśli?
Jest to bardzo ładna tratwa.
4. Dlaczego Jim chce pójść do miasta?
Dowiedzieć sie co się dzieje.