1. Uzupełnij wykropkowane miejsca:
a) Graniastosłup trójkątny ma ............ wierzchołków i .............. ścian bocznych.
b) Graniastosłup czworokątny ma............. ścian i ......... krawędzi
c)Graniastosłup pięciokątny na .................. krawędzi,w tym ........ krawędzi bocznych.
d) Graniastosłup ............................... ma 14 wierzchołków
e) Graniastosłup ................................ ma 10 krawędzi bocznych.
f) Graniastosłup................................. ma 8 ścian.
g) [dodatkowe] Graniastosłup, którego podstawa jest wielokątem o n bokach, ma ......... wierzchołków, ścian i ...... krawędzi


BŁAGAM POTRZEBUJE JESZCZE DZISIAJ ; ]

2

Odpowiedzi

2010-02-18T18:25:24+01:00
A)6 3
b)6 12
c)15 5
d)siedmiokątny
e)dziesięciokątny
f)sześciokątny

2010-02-18T18:35:59+01:00
A) Graniastosłup trójkątny ma 6 wierzchołków i 3 ścian bocznych.
b) Graniastosłup czworokątny ma 6 ścian i 12 krawędzi
c)Graniastosłup pięciokątny na 15 krawędzi,w tym 5 krawędzi bocznych.
d) Graniastosłup siedmiokątny ma 14 wierzchołków
e) Graniastosłup dziesięciokątny ma 10 krawędzi bocznych.
f) Graniastosłup sześciokątny ma 8 ścian.
g) [dodatkowe] Graniastosłup, którego podstawa jest wielokątem o n bokach, ma 2n wierzchołków, n+2 ścian i 3n krawędzi