POtrzebuję pilnie na dzisiaj!!!


1. transformacja ustrojowa w polsce rozpoczęła się
2.Obecnie obowiązująca Konstytucja jest
3.Konstytucję w RP uchwala... i przyjmuje .... w trybie ....
4.Premierem 1 niekomunistycznego rzadu w powojennej Polsce był
5.wybory do sejmu są
6.jnicjatywa ustawodawcza przysługuje
7.Organami wewnętrznymi parlamentu są
8.Wspólne posiedzenie obu izb parlamentu to
9.prezydent RP wybierany jest przez
10.ważność wyboru głowy państwa wybiera
11.Prezydent RP. ponosi odpowiedzialność
12.Prezesa Rady Ministrów powołuje
13.Rada Ministrów jest organem
14.Wojewoda w Polsce jest organem
15.Do kogo należa podane kompetencje
16.Niezawisłość sądów oznaczam.in.
17NIK jest
18.Reformę samorządową w Polsce przeprowadza w roku
19. Najniższym szczeblem podziału administracyjnego w polsce jest
20. Wyjaśnij pojęcia
-opozycja
-votum nieufności
-referendum
Do kosza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T11:34:31+01:00
1. W 1989 ROKU
2. KONSTYTUCJA III RP Z 1997 ROKU
3. SEJM , SENAT
4. TADEUSZ MAZOWIECKI
5. RÓWNE, TAJNE, PROPORCJONALNE, BEZPOŚREDNIE
6. WSZYSTKIM OBYWATELOM RP
7. KOMISJE, PODKOMISJE ITD.
8. ZGROMADZENIE NARODOWE
9. OBYWATELI RP
10.
11.ZGODNIE Z PRAWEM. ZA ZŁAMANIE PRAWA MOŻE ZOSTAĆ POSTAWIONY PRZED TRYBUNAŁEM STANU
12. PREZYDENT RP
13.
14.
15.
16.
17. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
18.1999
19. GMINA
20.