Odpowiedzi

2010-02-18T18:25:15+01:00
Podział map ze względu na skalę:
-liczbowa
-mianowana
-liniowa

Podział map ze względu na treść:
-hipsometryczne (fizyczne)
-polityczno-administracyjne
20 4 20
2010-02-18T18:27:19+01:00
Podział map ze względu na skalę:

-topogrficzne-mapy szczegółowe, przedstawiające powierzchniowe elmenty krajobrazu. Wykonane są one w dużych skalach, powyżej 1: 200 000

-przeglądowe-ich treść przedstawiona jest w skalach mniejszych niż 1: 200 000

Podział map ze względu na treść:

-ogólnogeograficzne-mapy, które zawierają wszystkie główne obiekty powierzchni Ziemi (woda, zabudowa, roślinnośc), wraz z jej ukształtowaniem (rzeźba terenu);

-tematyczne-to mapy prezentujące jeden określony temat. Na mapie tej, oprócz elementów prezentujących określony temat występują elementy treści mapy ogólnogeograficznej pełniące rolę podkładu;

-hipsometryczne (fizyczne);
-polityczno-administracyjne.

Skala mapy:

Skala-jest to stosunek odcinka zmierzonego na mapie do odpowiedającej mu odległości w terenie.

Rodzaje skal:

-liczbowa-skala zapisana za pomocą ułamska (najczęściej w postaci 1:10000). Zapis ten oznacza, że wszystkie rzeczywiste odległości zostały zostały pomniejszone na mapie 10000 razy.

-mianowana-np. 1cm-1km, 1cm-1000m lub 1cm-100 000 cm. Zapisanie skali liczbowej w postaci mianowanej ułatwia czytanie odległości na mapie.

liniowa, czyli w formie podziałki. Jest to graficzne przedstawienie skali mapy, ułatwiające szybkie odczytywanie orientacyjnych odległości na mapie.
14 4 14
2010-02-18T18:28:34+01:00
Ze względu na skalę dzielimy na:
wielkoskalowe(topograficzne)
średnioskalowe(topograficzno-przeglądowe)
małoskalowe(przeglądowe)
Podział ze względu na treść:
ogólnogeograficzne
tematyczne
5 4 5