Na życie na lądzie wpływa wiele czynników.Spośród podanych wybierz dwa główne , które decydują o występowaniu organizmów w środowisku lądowym . Uzasadnij swój wybór. :
-dostępność pokarmu
-zawartość tlenu
-podłoże
-zawartość dwutlenku węgla
-ilość i dostępność węgla
- ilość i dostępność wody
-zawartość soli mineralnych
-wiatr
- światło
-temperatura
! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:02:18+01:00
1) Zawartość tlenu - tlen jest podstawowym czynnikiem, potrzebnym do procesu oddychania większości organizmów żywych, dzięki czemu że na lądzie jest go pod dostatkiem mogą tu występować te organizmy.
2)Ilość i dostępność wody - organizmy potrzebują wody. Zwierzęta do picia, a rośliny do procesu fotosyntezy. W małych odległościach od wód występuje więcej roślin, a co za tym idzie więcej zwierząt.