Odpowiedzi

2009-10-14T15:27:21+02:00
List Motywacyjny
Tadeusz Wysocki Pruszków, 12 maja 2000 r.

ul. Zamkowa 12 05-800 Pruszków tel. 022/12 32 21

Agencja Doradztwa Personalnego Rodak & Rodak ul. Piotrkowska 231 p. 312 26-602 Radom

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa Agencji z nadzieją, że współpracują Państwo z firmami poszuku jącymi fachowej kadry zarządzającej do działów produkcji lub technologii. Dotychczas praco wałem w branży wyrobów plastikowych i specjalistycznych chemikaliów przemysłowych. Sądzę, że z moim dotychczasowym doświadczeniem mógłbym wiele wnieść do rozwijających się firm.

W załączonym CV dostarczam Państwu niezbędnych informacji o mojej dotychczasowej dro dze zawodowej i opanowanych umiejętnościach. Byłoby mi miło podyskutować o mojej karie rze zawodowej, choćby tylko w formie orientacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o telefon. Oczekuję również informacji o pracy, która mogłaby odpowiadać moim zainteresowaniom.Curriculum Vitae (CV)

JERZY REKLEWSKI

ul. Damrota 14 45-064 Opole

CEL:

Stanowisko kierownika budowy w rozwijają się firmie realizującej budowę obiektów prze mysłowych i budynków użyteczności publicznej.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Exbud SA Kielce - 1991 do chwili obecnej

Kierownik działu remontów

Prowadziłem budowę nowych konstrukcji oraz renowację 4 centrów handlowych i 2 ma gazynów.

Pracowałem przy konstrukcji dobudówek i renowacji hali produkcyjnej o powierzchni 1500 metrów kwadratowych.

Kierowałem remontem budynku mieszkalnego, nadzorując 11 zatrudnionych pracowników oraz budową osiedla domków w zabudowie szeregowej na obszarze 10 hektarów.

Przeszkoliłem 2 osoby, które szybko awansowały na stanowisko brygadzisty.

Przeprowadziłem zmiany w organizacji robót remontowych, zwiększając wydajność pra cy o 20 procent.

Pracę w firmie rozpoczynałem jako kierownik zmiany przy montażu instalacji kanalizacyj nych.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DELTA, Kraków - 1989-1991

Brygadzista na budowach osiedli mieszkaniowych

Budowałem sklep o powierzchni 1000 metrów kwadratowych.

Brałem udział w pracach remontowych i wykończeniowych w 90 budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych w Krakowie i Myślenicach.

Kierowałem małą brygadą remontową przy renowacji domów mieszkalnych i obiektów przemysłowych.

WYKSZTAŁCENIE:

Wyższa Szkoła Inżynierska, Kielce

Przez 1 rok studiowałem na kierunku inżynierii lądowej

Technikum Budowlane, technik budowlany, Kielce 1987

REFERENCJE:

Na życzenie.Podanie o prace
Warszawa, 18.03.2007

Janina Kordaczuk ul. Leliwy 12 m. 34 02-154 Warszawa

Spółdzielczy Bank Rolny ul. Sanocka 7 01-345 Warszawa

Sprawa: przyjęcie do pracy

Uprzejmie proszę o zatrudnienie na stanowisku głównej księgowej od 1 maja 2007r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ukończyłam Szkolę Główną Handlową i kurs obsługi komputera, zorganizowany przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne.Znam biegle trzy języki: angielski, niemiecki i włoski. Umiem obsługiwać teleks, telefaks oraz kserokopiarkę.

Janina Kordaczuk

Załączniki:

1)kserokopia dyplomu ukończenia SGH

2)zaświadczenie ukończenia kursu komputerowego
1 1 1