Napisz jaka to część mowy np.przysłówek,przyimek,rzeczownik itp

życie-
w-
Gdańsku-
układało-
się-
Jankowi-
całkiem-
znośnie-
chociaż-
czeladnicy-
starali-
mu-
się-
je-
obrzydzić-
Jeśli-
mistrz-
odwracał-
się-
bodaj-
na-
chwilę-
nie-
nazywali-
go-
inaczej-
niż-
masełkowym-
zięciem-
Hans-
milczał-
spoglądając-
chytrze-
bezrzęsymi-
oczyma
ale-
było-
rzeczą-
jasną-
kto-
rozpowiada-
o-
tym-
jak-
spędza-
wieczory-
nowy-
uczeń-
mistrza-
Dominika-
Przez-
dłuższy-
czas-
Jan-
nie-
wiedział-
co-
na dziś prosze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:35:38+01:00
Życie- rzeczownik
w- przyimek
Gdańsku- przysłowek
układało- czasownik
się- .?
Jankowi- rzeczownik
całkiem- przysłówek
znośnie- przyslówlek
chociaż- przyimek
czeladnicy-rzeczownik
starali- czasownik
mu- zaimek rzeczowny
się- .?
je- zaimek rzeczowny
obrzydzić- bezokolicznik
Jeśli- zaimek
mistrz-rzeczownik
odwracał- czasownik
się- .?
bodaj- rzeczownik
na- przyimek
chwilę- rzeczownik
nie- .?
nazywali- czasownik
go- zaimek rzeczowny
inaczej-
niż -
masełkowym-przymiotnik
zięciem- rzeczownik
Hans-rzeczownik
milczał- czasownik
spoglądając- czasownik
chytrze-przymiotnik
bezrzęsymi- przymiotnik
oczyma - rzeczownik
ale- zaimek
było-czaswonik
rzeczą- rzeczownik
jasną-przymiotnik
kto- zaimek rzeczowny
rozpowiada-czasownik
o- .?
tym-zaimek
jak-zaimek
spędza-czasownik
wieczory- rzeczownik w l.mn.
nowy- przymiotnik
uczeń- rzeczownik
mistrza-przysłówe
Dominika- rzeczwonik
Przez- zaimek
dłuższy- przymiotnik
czas- rzeczownik
Jan- rzeczownik
nie- przeczenie
wiedział- czasownik
co- zaimek
9 2 9