WYRAZENIA ALGEBRAICZNE /// I gim nowa podstawa strona 128 i 129


Zadanie 10.
Na obozie sportowym x osób mieszkało w namiotach szescioosobowych i y osob w namioatch czteroosobowych. Ile było namiotow ?

Zadanie 12.
Monika ma x lat. Jej siostra jest dwa razy starsza, a brat - trzy razy starszy od Moniki.

a)Zapisz wyrazenie opisujące srednia wieku rodzenstwa.
b)Oblicz wartosc wyrazenia dla x = 4.

Zadanie 13.
Na zabawe szkolna zakupiono dwa rodzaje zgrzewek soku.Mniejsza zgrzewka zwierala x sztuk, a wieksza o 4 kartony wiecej. Zakupiono 8 zgrzewek mniejszych i 5 wikszych. Ile bylo wszystkich kartonow soku ?

Zadanie 14.
Tomek zabiera stare monety.Ma k sztuk monet angilskich, trzy razy wiecej monet grckich niz angilskich i dwa razy wiecej monet wloskich niz angielskich i greckich razem

a)Zapisz wyrazenie opisujace liczbe wszystkich monet Tomka.
b)Oblicz wartosc wyrazenia dla k = 18.


Zadanie 15.
Oblicz srednia arytmetyczna trzech liczb całkowitych \, z ktorych nastepna jest o 3 wieksza od poprzedniej, a najwieksza z nich wynosi 7k + 5

Zadanie 2/131
Usun nawiasy i wykonaj redukcje wyrazow podobnych

a) -6(x - 2y) + 2(4x + 1 - 3y)-(-5y - 3 + 5x)
b)dwie trzecie(12a WYRAZENIA ALGEBRAICZNE /// I gim nowa podstawa strona 128,129 i 131


Zadanie 10.
Na obozie sportowym x osób mieszkało w namiotach szescioosobowych i y osob w namioatch czteroosobowych. Ile było namiotow ?

Zadanie 12.
Monika ma x lat. Jej siostra jest dwa razy starsza, a brat - trzy razy starszy od Moniki.

a)Zapisz wyrazenie opisujące srednia wieku rodzenstwa.
b)Oblicz wartosc wyrazenia dla x = 4.

Zadanie 13.
Na zabawe szkolna zakupiono dwa rodzaje zgrzewek soku.Mniejsza zgrzewka zwierala x sztuk, a wieksza o 4 kartony wiecej. Zakupiono 8 zgrzewek mniejszych i 5 wikszych. Ile bylo wszystkich kartonow soku ?

Zadanie 14.
Tomek zabiera stare monety.Ma k sztuk monet angilskich, trzy razy wiecej monet grckich niz angilskich i dwa razy wiecej monet wloskich niz angielskich i greckich razem

a)Zapisz wyrazenie opisujace liczbe wszystkich monet Tomka.
b)Oblicz wartosc wyrazenia dla k = 18.


Zadanie 15.
Oblicz srednia arytmetyczna trzech liczb całkowitych z ktorych nastepna jest o 3 wieksza od poprzedniej a najwieksza z nich wynosi 7k + 5


plx szybko PROSZE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:45:26+01:00
Zadanie 10.
x/6+y/4

Zadanie 12.
a) (x+2x+3x)/3 = 6x/3 = 2x
b) 2*4 = 8

Zadanie 13.
8x+5(x+4) = 8x+5x+20 = 13x+20

Zadanie 14.
a) k+3k+2(3k+k) = k+3k+2*4k = k+3k+8k = 12k
b) 12*18 = 216

Zadanie 15.
III - 7k+5
II - 7k+5-3
I - 7k+5-3-3
(7k+5+7k+5-3+7k+5-3-3)/3 = (21k+6)/3 = 7k+2

Zadanie 2/131
a) -6(x - 2y) + 2(4x + 1 - 3y)-(-5y - 3 + 5x) = -6x+12y+8x+2-6y+5y+3-5x = -3x+11y+5
b)dwie trzecie*(12a) = 8a
1 5 1