Przy każdym zdaniu postaw A lub B.
A - gdy mowa o krajobrazie młodoglacjalnym
B- gdy zdanie dotyczy krajobrazu staroglacjalnego

1. Wyraźnie widoczne są szerokie pradoliny o równoleżnikowym przebiegu.
2. W tym krajobrazie wzniesienia moren człołowych są dość niskie i mocno wygładzone.
3. Ten typ krajobrazu polodowcowego tylko w niewielkim stopniu został przeobrażony przez działanie zewnętrznych czynników rzeźbotwórczych.

4. W krajobrazie brak jezior.
5. W Polsce ten typ krajobrazu występuje na nizinach środkowopolskich.
6. Moreny czołowe stanowią liczne pasy, cechuje je znaczna wysokość bezwzględna.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T20:42:06+01:00
1 - A
2 - B
3 - A
4 - B
5 - B
6 - A
2 5 2