Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:31:34+01:00
Konfederacja warszawska 1573, uchwała podjęta przez szlachtę na sejmie konwokacyjnym w Warszawie 28 I 1573. Mimo oporu i protestów biskupów katolickich konfederację warszawską włączono do tzw. artykułów henrykowskich, zaprzysięganych przez wszystkich nowo wybieranych królów polskich.

Postanowienia:
- gwarantowano tolerancje religijną
- swoboda wyznania
81 4 81
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Konfederacja warszawska to dokument podpisany podczas bezkrólewia na sejmie konwokacyjnym w 1573 roku.Miał on gwarantować wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami.na jego podstawie władze państwowe nie mogły nikogo karać z powodu wyznawanej religii.Gwarantowana więc była swoboda wyznaniowa,dzięki której Polska uniknęła wojen religijnych.Ustalenie konfederacji warszawskiej znalazło się w artykułach henrykowskich.