Odpowiedzi

2010-02-18T18:31:52+01:00
5. a) Zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe sposobu (jak?),
b) Zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe sposobu (jak?),
c) Zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe miejsca (gdzie?),
d) Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe (których?)
e) Zdanie złożone podrzędnie podmiotowe (co?),
f) Zdanie złożone podrzędnie podmiotowe (co?),
g) Zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe (jakie są?),
h) Zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe (kim został?),
i) Zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe (czego nikt nie wie?),
j) Zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe (o czym?),
k) Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe (jakie?),

3. http://www.sciaga.pl/tekst/49268-50-czesci_zdania
Tu masz wszystkie wypisane
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:32:52+01:00
MIRON BIAŁOSZEWSKI - Urodził się w Warszawie. W chwili wybuchu wojny był uczniem III klasy gimnazjum. W okresie okupacji zdał maturę na tajnych kompletach, po czym rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, których nie mógł ukończyć.

POWSTANIE WARSZAWSKIE- było największą bitwą stoczoną przez wojsko polskie w czasie II wojny światowej: zginęło 10 tys. powstańców a 7 tys. zaginęło osób.


Części mowy Czasownik Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy jednak osobowe formy czasownika, odmieniające się przez tryby (śpij - spałbym), czasy (śpi - spał), osoby (śpię - śpisz), liczby (śpi - śpią) i rodzaje (spał - spała). W zdaniu czasownik na ogół jest orzeczeniem; może także pełnić funkcję podmiotu, dopełnienia,...


POMOGŁAM NA TYLE CO UMIAŁAM ;)
2 3 2