Zmień liczby mieszane na ułamki
a) 1 jedna druga=
b)2 jedna trzecia=
c)3 dwie piątych=
d)5 jedna szósta=
e)10 dwie trzecie=
f)8 trzy siódme=
g) 9 jedna dziewiąta=
h)100 dwie ósmych=
i)1 pięć dwunastych=
j)5 cztery dziesiątych=

3

Odpowiedzi

2010-02-18T18:35:44+01:00
A) 1 jedna druga=
b)2 jedna trzecia=
c)3 dwie piątych=
d)5 jedna szósta=
e)10 dwie trzecie=
f)8 trzy siódme=
g) 9 jedna dziewiąta=
h)100 dwie ósmych=
i)1 pięć dwunastych=
j)5 cztery dziesiątych=

a trzy drugie
b 7 trzecich
c 17 piątych
d 31
6
e 32
3
f 59
7
g 82
9
h 802
8
i 17
12
j 54
10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:37:23+01:00
A)trzy drugie
b) siedem trzecich
c)siedemnascie piatych
d)siedem szóstych
e)trzydziesci dwie trzecie
f) piędziesiat dziewieć siódmych
g) osiemdziesiat dwie dziewiatych
h) 802 ósmych
i) pietnaście dwunastych
j) piędziesiat cztery dziesiatych
2010-02-18T23:17:43+01:00
A) 1 ½= 3/2
b)2 ⅓= 7/3
c)3 ²/₅ = 17/5
d)5 ¹/₆= 31/6
e)10 ⅔= 32/3
f)8 ³/₇= 59/7
g) 9 ¹/₉= 82/9
h)100 ²/₈ = 802/8
i)1 ⁵/₁₂ = 17/12
j)5 ⁴/₁₀ = 54/10