Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T21:21:23+01:00
Ad.1 Na zróżnicowane rozmieszczenie ludności w Europie mają wpływ atrakcje osadnicze(czynniki przyrodnicze i gospodarcze), ułatwiające życie oraz bariry osadnicze-czynniki utrudniające życie i gospodarowanie.
Ad.2 W wielkich miastach Europy starzenie się społeczeństwa jest wolniejsze, niż na wsiach.
Ad.3 Urbanizacje w Europie są to zmiany zachodzące na terenach położonych wokół miast prowadzące do wzrostu ludności miejskiej i rozszerzenia granic administracyjnych miast.W Europie dizeje się tak samo jak w krajach,tylko państwa łączą sie w jedno scalone.