Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:36:24+01:00
Katakumby (nazwa katakumby pochodzi z języka greckiego – oznacza jamę , wydrążenie) – system podziemnych korytarzy w Rzymie powstałych w wyniku wydobycia tufu, wchodził w skład systemu obronnego miasta.

Apokryf – określenie używane obecnie głównie w kontekście ksiąg o zabarwieniu religijnym z okresu przełomu naszej ery, które Kościół katolicki uważa za nienatchnione (czyli za niezgodne ze swoją doktryną), w szczególności to księgi niewchodzące w skład Biblii

Herezja , w starożytności mianem tym określano autonomiczne szkoły filozoficzne. W okresie patrystyki (ojców Kościoła) słowa tego zaczęto używać dla nazwania grup chrześcijan, których poglądy i interpretacje odbiegały od przyjętych przez autorytety teologiczne i władze Kościoła katolickiego.

8 4 8
2010-02-18T18:39:48+01:00
Katakumby (nazwa katakumby pochodzi z języka greckiego – oznacza jamę , wydrążenie) – system podziemnych korytarzy w Rzymie powstałych w wyniku wydobycia tufu, wchodził w skład systemu obronnego miasta.

Herezja – pojęcie zaczerpnięte z religii chrześcijańskiej i sensu stricto, odnosi się tylko do wydarzeń w obrębie chrześcijaństwa. Podobne do chrześcijańskiej herezji zjawiska zdarzały się w obrębie innych wielkich religii, mając w nich jednak inne znaczenie, inny wymiar i inne skutki.

Apokryf (gr. ἀπόκρυφος, ápókryphos – ukryty, tajemny) – określenie używane obecnie głównie w kontekście ksiąg o zabarwieniu religijnym z okresu przełomu naszej ery, które Kościół katolicki uważa za nienatchnione (czyli za niezgodne ze swoją doktryną), w szczególności to księgi niewchodzące w skład Biblii.
6 2 6