Odpowiedzi

2009-10-14T15:21:45+02:00
Http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=9&Itemid=32
i tam posyukaj dalej OK xD
2009-10-14T15:23:46+02:00
Http://www.zlotoryja.pro24.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=781
http://www.kolo-matematyczne.gim2.polkowice.pl/pliki/zdolny/zdolny_mat_fiz_2007.pdf
http://www.kolo-matematyczne.gim2.polkowice.pl/pliki/zdolny/zdolny%202006_2007.pdf
2009-10-14T15:23:59+02:00
Przykładowe zadania:
Etap szkolny

1. Liczba 222 444 666 888 000 nie dzieli się przez:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 9

2. Motocyklista przejechał pierwszą połowę drogi z szybkością 15 km/h, a drugą połowę z szybkością 30 km/h. Średnia szybkość motocyklisty na całej trasie wynosiła:
A. 15,0 km/h B. 20,0 km/h C. 22,5 km/h D. 45,0 km/h E. inna odpowiedź

3. Podczas zawodów Srong Men siłacz usiłował podnieść z ziemi głaz ważący 1000 N, działając na niego siłą o wartości 800 N. W opisanej sytuacji głaz naciskał na podłoże siłą o wartości:
A. 1800 N B. 1000 N C. 800 N D. 200 N E. inna odpowiedź

4. Na ćwiartce okręgu zaznaczono 4 różne punkty. Ile jest trójkątów rozwartokątnych, mających wszystkie wierzchołki w tych punktach?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 E. inna odpowiedźEtap powiatowy

1. Zapis dziesiętny drugiej potęgi liczby 20000...007 (pomiędzy 2 a 7 jest 2007 zer) ma ..... zer. W najwyższym rzędzie tego zapisu stoi cyfra .....

2. Jednostką miary kątowej mniejszą niż stopień jest minuta, a mniejszą niż minuta jest sekunda. Podaj prędkość wskazówki:
a) minutowej w minutach na minutę b) sekundowej w sekundach na sekundę

3. Wojtek zaznaczył 5 punktów. Na ile sposobów może połączyć je:
a) łamaną zamkniętą b) łamaną otwartą?

4. Z pewnej ilości 25 procentowego roztworu soli odparowano połowę wody. Jakie stężenie ma otrzymany roztwór?

5. Na rzece oderwała się tafla lodu z siedzącym na niej wędkarzem o ciężarze 800 N. Kra miała grubość 10 cm i powierzchnię 4 m2. Wykonaj obliczenia i odpowiedz, czy kra z wędkarzem utrzyma się na powierzchni rzeki czy utonie? Gęstość lodu wynosi 900 kg/m3, gęstość wody 1000 kg/m3.

6. Motorówka w czasie wyścigu pokonuje odległość tam i z powrotem, płynąc pod prąd i z prądem rzeki, z prędkością o tej samej wartości względem wody. Praca silnika wykonywana przez silnik motorówki w czasie płynięcia pod prąd jest ..... niż w czasie płynięcia z prądem. Moc silnika motorówki przy ruchu w górę rzeki jest ..... w porównaniu do mocy silnika, gdy motorówka płynie w dół rzeki.Finał matematyczny

1. Kwadrat o polu 144 cm2 ma wspólną przekątną z prostokątem. Figura, która jest częścią wspólną kwadratu i prostokąta ma pole równe 96 cm2. Oblicz pole prostokąta.

2. Jurek napisał dwie liczby trzycyfrowe jedna pod drugą. Obok każdej z nich napisał nową liczbę tak, aby odpowiednie cyfry obu liczb uzupełniały się do 9. Dwie wyjściowe liczby pomnożył i otrzymał 98 000, a po pomnożeniu dwóch dopisanych otrzymał 222 870. Ile jest równa suma liczb napisanych na początku, a ile tych, które zostały dopisane?niestety tylko to znalazłam ale jak cos jeszcze znajde to dopisze...