Pan Żwirski zakładał sad. Kupił 120 drzewek jabłoni, płacąc za każde 10,50 i trzy razy mniej drzewek śliwki , z których każde kosztowało 8,90 zł . Ponieważ robił duże zakupy, dostał od sprzedawcy 15% rabatu. Ile zapłacił za swoje zakupy?

Działka Pana ŻWIRSKIEGO ma kształt prostokąta o bokach 100 m i 78 m . Przygotowując glebę pod posadzenie drzewek, pan Żwirski musi wysiać 350 g nawozów na każde 10m kwadratowe powierzchni działki . Ile kilogramów nawozów potrzebuje pan Żwirski?

2

Odpowiedzi

2010-02-18T18:44:01+01:00
120*10,50zł=1260zł
120/3=40
40*8,90=356zł
1260zł+356zł=1616zł
1616-15%=1615,85
Odp. Za zakupy musiał zapłacić 1615,85 zł.

100m*78m=7800m²
7800m²/10=780
780*350g=273000g=273kg nawozu
52 2 52
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:10:56+01:00
120*10,50zł=1260zł - koszt drzewek jabłoni
120/3=40-ilość drzewek śliwki
40*8,90zł=356zł - koszt drzewek śliwki
1260zł+356zł=1616zł - koszt drzewek jabłoni i sliwki
1616zł/100*15%=24240zł/100=242,4zł
1616zł-242,4zł=1373,6zł
Odp.Pan Żwirski za swoje zakupy zapłacił 1373,6zł.


P=100m*78m=7800m kw*
7800m kw/10m kw=780
350g*780=273000g
273000g=273kg

*kw-kwadratowych

Odp.Pan Żwirski potrzebuje 273kg nawozów.
76 4 76