Samochód o masie 1500kg porusza się z szybkością 72km/h. W pewnym momencie zaczyna gwałtownie hamować z opóźnieniem 10m/s2. Oblicz wartość siły,która spowodfowała jego zatrzymanie, czas hamowania oraz drogę,jaką przejechał w czasie hamowania.

2

Odpowiedzi

2010-02-18T18:40:31+01:00
Samochód o masie 1500kg porusza się z szybkością 72km/h. W pewnym momencie zaczyna gwałtownie hamować z opóźnieniem 10m/s2. Oblicz wartość siły,która spowodfowała jego zatrzymanie, czas hamowania oraz drogę,jaką przejechał w czasie hamowania.

m = 1500 kg
a = (-)10 m/s²

F = m * a
F = 1500 * (-)10
F = (-) 15000 N

a = (v2-v1)/t
-10 = (0-72)/t
t = -72/-10
t = 7,2 s

s = v1 * t + ½ * a * t²
s = 72 * 7,2 + ½ * 10 * (7,2)²
s = 777,6 m
2010-02-18T18:40:40+01:00
F=ma
F=1500kg×10m/s²
F=15000N=15kN
a=v/t
t=v/a
72km/h=20m/s
t=20m/s:10m/s²
t=2s
s=at²/2
s=10m/s²×4s²:2
s=20m