Odpowiedzi

2010-02-18T18:44:06+01:00
Oblicz jaką pracę należy wykonać aby ciało o m=12 kg przesunąć po poziomym torze bez tarcia w ruchu jedn. przyśpieszonym który w czasie 1 min. pokonuje odl 300 m Vo=0 ?

m = 12 kg
t = 60s
s = 300 m

s = ½at²
300 = ½ * a * 3600
a = 0,17 m/s²

W = F * s
W = m * a * s
W = 12 * 0,17 * 300
W = 600 J