Chemia ( podstawowy ) objętości molowe
1.
Reakcja przebiega według równania
PbO2 +2H2 -> Pb + 2H2o
ile gr. ołowiu powstało w reakcji jeżeli równocześnie otrzymano 3 g wody?
2.
ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2 g tlenku węgla (CO) do dwutlenku (CO2)?
3.
ile gramów amoniaku NH3 należy utlenić aby otrzymać 112 dm3 tlenku Azotu II (NO) (warunki normalne), jeżeli reakcja przebiega według równania
4 NH3 +5O2 -> 4NO + 6 H2O

1

Odpowiedzi

2010-02-20T01:13:09+01:00
Cześć :-)
1) PbO2 +2H2 -> Pb + 2H2O
m. Pb = x g
m. Pb = 207 u
m. 2H2O = 3 g
m. 2H2O = 36 u

x/207 = 3/36
x/207 = 1/12

12x = 207 [g]
x = 17,25 [g]
Odp.: Powstało 17,25 gramów ołowiu.
2) Reakcja:
2CO + O2 ----------> 2CO2
m. 2CO = 11,2 g
m. 2CO = 56 u
m. O2 = x g
m. O2 = 32 u

11,2/56 = x/32
56x = 358,4
x = 6,4 [g]
m. mol. O2 = 32 g/mol
6,4 g - x moli
32 g - 1 mol
32x = 6,4
x = 0,2 [mol]
Odp.: Potrzeba 0,2 mola tlenu.
3) Reakcja:
4 NH3 + 5O2 ----> 4NO + 6 H2O
112 dm^3 : 22,4 mol/dm^3 = 5 moli NO
m. mol. NO = 30 g/mol
5 mol * 30 g/mol = 150 g - masa otrzymanego tlenku azotu(II)
m. 4NH3 = x g
m. 4NH3 = 68 u
m. 4NO = 150 g
m. 4NO = 120 u

x/68 = 150/120
120x = 10200
x = 85 [g NH3]
Odp.: Potrzeba 85 gramów amoniaku.