Zad 1 koszty produkcji nie maja związku z wielkością produkcji są kosztami
a) zmiennymi
b) całkowitymi
c) krańcowymi
d) stałymi
zad 2 cena płacona przez ostatecznego odbiorcę towaru konsumpcyjnych jest ceną
a) giełdową
b) detaliczną
c) bazową
d) hurtową
zad 3 skutkiem powszechnego zastosowania komputerów w przedsiębiorstwach i urzędach jest bezrobocie
a) frykcyjne
b) sezonowe
c) technologiczne
d) koniunkturalne
zad 4 dobrami substytucyjnymi są
a) komputer i monitor
b) samochód i benzyna
c) margaryna i masło
d) energia elektryczna i żarówka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T18:57:35+01:00