Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:50:11+01:00
Dane
m1=1l=1kg masa wody
t1=20*C temperatura początkowa wody
t2=21*C temperatura końcowa wody /bo ogrzała się o 1*C
cw=4200J/kg*stC ciepło właściwe wody
cz=128J/kg*stC ciepło właściwe złota
t3=100*C temperatura początkowa złota
t2=21*C temperatura końcowa złota
Obliczyć
m2=? masa złota
Korzystamy z bilansu cieplnego, który mówi, ze ilość ciepła pobranego = ilości ciepła oddanego Q1=Q2
w naszym przypadku ciepło Q1 pobiera woda, a oddaje Q2 złoto
Wzór ogólny
Q=m*c*∆t
Q1=m1*cw*∆t1 ∆t1=(t2 - t1)
Q2=m2*cz*∆t2 ∆t2=(t3 - t2)
Rozwiązanie
Q1=Q2
m1*cw*∆t1=m2*cz*∆t2
m1*cw*∆t1=m2*cz*∆t2
m1*cw*(t2 - t1)=m2*cz*(t3 - t2)
m2=m1*cw*(t2 - t1)/cz*(t3 - t2)
m2=1*4200*(21-20)/128(100-21)
m2=4200/10112
m2=0,41 kg
rachunek jednostek
[m2]=[(kg*J/kg*stC)*stC):(J/kg*stC)*stC]=[kg]
Odpowiedź
masa złota wynosiła 0,41 kg
1 5 1