Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T21:18:54+01:00
Naruszewicz Adam (1733-1796) - Poeta, historyk, tłumacz. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Studiował w akademii w Wilnie, a potem w Lyonie. Był członkiem zakonu jezuitów. Należał do grona bliskich współpracowników króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po kasacie zakonu dzięki protekcji króla został biskupem smoleńskim. Angażował się w życie polityczne (uczestniczył w oborach sejmu Wielkiego, był zwolennikiem Konstytucji 3 maja) i kulturalne kraju (redagował "Zabawy przyjemne i pożyteczne", brał udział w słynnych obiadach czwartkowych). Wiadomość o przystąpieniu króla do Targowicy spowodowała ,że wycofał się z polityki. Odgrywał rolę poety dworskiego- swoją twórczością uświetniał oficjalne uroczystości, pisał wiersze okolicznościowe.
Ignacy Krasicki (1735-1801) - Poeta, powieściopisarz, publicysta. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli oświecenia. Pochodził z rodziny magnackiej, która przeznaczyła go do stanu duchpwnego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1759 roku. Studiował w Rzymie. Po przybyciu związany z obozem króla tanisława Augusta Poniatowskiego. Redaktor "Monitora" ,uczestniczył w obiadach czwartkowych. Od 1766 był biskupem warmińskim, otrzymał tytuł książęcy i spore dochody.
Stanisław August Poniatowski- Przyszedł na świat 17 sierpnia 1732 roku jako syn późniejszego kasztelana krakowskiego Stanisława i Konstancji z Czartoryskich. Dzięki wibitnej inteligencji, zdolnościom, podró na Zachód Stanisław w wieku młodzieńczym stał się dytatem do osiągnięcia śiwtnej kariery w swoich czasach. Był politykiem pełnym umiaru ,tak jak umiarkowany był systam polityczny podziwianej przez niego Anglii. Został królem w czasie elekcji w 1764r. z nominacji swojej niegdysiejszej "miłości", carycy Katarzyny. W ten sposób nie dopuściła do wyboru jednego z wujów Stanisława - Michała lub Augusta Czartoryskiego. Brał udział w obiadach czwartkowych.


MMarcello Bacciarelii Stanisława Konarskiego- o nich niestety nie mam.
1 5 1