1. Obwód prostokąta o wymiarach 12 cm x 18 cm jest 1,5 razy dłyższy niż obwód kwadratu. Jaką długość ma bok tego kwadratu?

2. Teren, na którym znajduje się basen przeciwpożarowy o wymiarach
10 m x 8 m, ogrodzono siatką. Jaką długość ma ta siatka?

3

Odpowiedzi

2010-02-18T19:03:56+01:00
Moge pomoc przy zadaniu 2 .

10 x2 = 20(m) - dwa boki siatki
8 x2 = 16 (m) - dwa boki siatki

20 + 16 = 36 (m) .
1 5 1
2010-02-18T19:08:04+01:00
1. l prostokąta=12 cm x 2 +18 cm x 2=24+36=60 cm
60:1,5=40 cm <-- l kwadratu
a kwadratu=40:4=10 cm

odp: bok kwadratu wynosi 10 cm.

2.
l=10 m x 2+ 8m x 2=20+16=36 m

odp. siatka ma długość 36m

3 5 3
2010-02-18T19:09:44+01:00
1.Obw. = 2* 18cm + 2*12cm = 60cm - obwód prostokąta

obwód kwadratu - 60cm* 1.5 = 90cm.

90cm/4 = 22.5 cm - 1 bok kwadratu

2. Obw = 2*10m + 2*8m = 36m

odp. Ta siatka ma długość 36m

Proszę ;))
2 4 2