Zadanie.1
Przekształć iloczyny na sumy algebraiczne:
a) 3(2a+3b-4c+6d)=
b) a(2a+3ab-2ac+d do potęgi 2)=
c) 1/2x(4x-2xy+6y)=
d) 3y(1/2x+8/15xy+2y)=
e) ab(2ab-ab do potęgi 2 -3a-4b)=
f) 2mn(3m-4mn+8m do potęgi 2 n+4n)=

Zadanie.7
Pan Kowalski kupił nad jeziorem działkę o wymiarach 150m na 200m. Po roku żona pana Kowalskiego dokupiła ziemię tak, że szerokość działki zwiększyła się o x m, a długość o y m.Ile obecnie wynosi powierzchnia działki państwa Kowalskich?

Zadanie.8
Oblicz:
a) pole trójkąta, którego długość odstawy a zmniejszono o 1 cm, a wysokość h zwiększono o 2 cm
P=


b) wysokość trapezu o podstawie dolnej 8x, podstawie górnej 4x i polu równym 18x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T22:28:36+01:00
Zad.1
a)6a+9b-12c+18d
b)2a²+3a²b-2a²c+ad²
c)2x²-x²y+3xy
d)¹/₆xy+⁸/₅xy²+6y²
e)2a²b²-a²b³-3a²b-4ab²
f)6m²n-8m²n²+16m³n²+8mn²
2 3 2