Równoważniki zdań przekształć w pełne zdania.

Zbezczeszczenie ciała syna króla Troi.Ukorzenie sie Priama przed Achillesem.Wydanie zwłok . Pogrzeb Hektora. Kradzież palladionu - posążka ze światyni Ateny chroniacego Troję. Postęp Odysa. Odpłyniecie greckich okretów. Wprowadzenie do miasta drewnianego konia mimosprzeciwu Lakona i protestu kasandry. Rzeź dokonana przez ukrytych we wnętrzu konia wojowników.Spalenie miasta.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T19:06:07+01:00
Ciało syna króla Troi zostało zbezczeszczone. Priam ukorzył się przed Achillesem.Zwłoki zostały wydane . Hektor został pochowany. Skradziono palladion - posążka ze świątyni Ateny chroniacego Troję. Odys postąpił. Greckie okręty odpłynęły. Do miasta został wprowadzony drewniany koń mimo sprzeciwu Lakona i protestu kasandry. Wojownicy ukryci we wnętrzu konia dokonali rzezi. Miasto zostało spalone.
13 4 13