Napisz części mowy np.przyimek spójnik partukuła itp


Niedaleko-
od-
Gniezna-
nad-
jeziorem-
Gopło-
wznosił-
się-
gród-
Kruszwica-
Tam-
mieszkał-
książe-
Popiel-
jeden-
z-
następców-
Lecha-
i-
rządził-
krajem-
groźnie-
i-
surowo-
Chciał-
większej-
władzy-
niż-
mieli-
jego-
poprzednicy-
chciał-
rządzić-
sam-
nie-
pytając-
nikogo-
o-
radę-
A-
w-
Polsce-
z-
dawna-
był-
obyczaj-
że-
kniaź-
w-
ważniejszych-
sprawach-

3

Odpowiedzi

2010-02-18T19:22:05+01:00
Niedaleko-przysłówek
od-spójnik
Gniezna- rzeczownik
nad- przyimek
jeziorem-przysłówek
Gopło-przysłówek
wznosił-czasownik
się-spójnik
gród-rzeczownik
Kruszwica-rzeczownik
Tam-zaimek
mieszkał-czasownik
książe-rzeczownik
Popiel-rzeczownik
jeden-liczebnik
z-spójmik
następców-rzeczownik
Lecha-rzeczownik
i-spójnik
rządził-czasownik
krajem-rzeczownik
groźnie-przysłówek
i-spójnik
surowo-przysłówek
Chciał-czasownik
większej-przymiotnik
władzy-rzeczownik
niż-spójnik
mieli-czasownik
jego-zaimek
poprzednicy-rzeczownik
chciał-czasownik
rządzić-czasownik(bezokoliczni)
sam-zaimek
nie-spójnik
pytając-czasownik
nikogo-przysłówek
o-spójnik
radę-spójnik
A-spójnik
w-przyimek
Polsce-rzeczownik
z-spójnik
dawna-przymiotnik
był-czasownik
obyczaj-rzeczownik
że-spójnik
kniaź-rzeczownik
w-spójnik
ważniejszych-przymiotnik
sprawach-rzeczownik
1 5 1
2010-02-18T19:24:04+01:00
Niedaleko- przysłówek
od- przyimek
Gniezna- rzecz.
nad- przyimek
jeziorem- rzecz.
Gopło- rzecz.
wznosił- czas.
się- przyimek.
gród- rzecz.
Kruszwica- rzecz.
Tam- przysłowek
mieszkał- czas.
książe- rzecz.
Popiel- rzecz.
jeden- liczebnik
z- spójnik
następców- rzecz.
Lecha- rzecz.
i- spójnik
rządził- czas.
krajem- rzecz.
groźnie- przysłówek
i- spójnik
surowo- przysłówek
Chciał- czas.
większej- przymiotnik
władzy- rzecz.
niż- przyimek
mieli- czas.
jego- zaimek
poprzednicy- rzezc.
chciał- czas.
rządzić- czas.
sam- zaimek
nie- partykuła
pytając- czas.
nikogo- zaimek
o- zaimek
radę- rzecz.
A- spójnik
w- spójnik
Polsce- rzecz.
z- zaimek
dawna- przysłówek
był- czas.
obyczaj- rzecz.
że- przyimek
kniaź- rzecz.
w- spójnik
ważniejszych- przymiotnik
sprawach- rzecz.
1 4 1
2010-02-18T19:40:27+01:00
1.przysłówek
2.spójnik
3.przymiotnik
4.przyimek
5.przysłówek
6.rzeczownik
7.czasownik
8.spójnik
9.rzeczownik
10.rzeczownik
11.zaimek
12.czasownik
13.rzeczownik
14.rzeczownik
15.liczebnik
16.spójnik
17.rzeczownik
18.czasownik
19.rzeczownik
20.przysłówek
21.spójnik
22.przysłówek
23.czasownik
24.przymiotnik
25.rzeczownik
26.spójnik
27.czasownik
28.przysłówek
29.rzeczownik
30.czasownik
31.czasownik
32.przymiotnik
33.spójnik
34.przymiotnik
35.rzeczownik
36.rzeczownik
1 3 1