Określ części mowy
siadając
siedzenie
siadać
lub
nie
mniejszy
przeczytawszy
trójka
trzeci
troje
trzech]
potęgą
nad
potężnie
najwłaściwszy
więc
prawy
ludziom
wszystko
się
tańczenie
tańcach
zatańczywszy
zatkany
dla
różny
różniący
różnicy
różnic
Zależy mi na tym na wszystkim prosze|| którzy zrobią dziękuję ;*****

2

Odpowiedzi

2010-02-18T19:09:27+01:00
Siadając - czasownik w formie imiesłowu przysłówkowego współczesnego
siedzenie - rzeczownik
siadać - czasownik w formie bezokolicznika
lub - spójnik
nie - partykuła
mniejszy - przymiotnik w stopniu wyższym
przeczytawszy - czasownik w formie imiesłowu przysłówkowego uprzedniego
trójka - rzeczownik
trzeci - liczebnik porządkowy
troje - liczebnik (zbiorowy chyba)
trzech - liczebnik
potęgą - rzeczownik
nad - przyimek
potężnie - przysłówek
najwłaściwszy - przymiotnik w stopniu najwyższym
więc - spójnik
prawy - przymiotnik
ludziom - rzeczownik
wszystko - partykuła upowszechniająca
się - zaimek zwrotny
tańczenie - rzeczownik
zatańczywszy - czasownik w formie imiesłowu
zatkany - czasownik w formie imiesłowu przymiotnikowego biernego
dla - przyimek
różny - przymiotnik
różniący - czasownik w formie imiesłowu
różnicy - rzeczownik
różnic -rzeczownik
1 5 1
2010-02-18T19:09:36+01:00
Siadając-imiesłów
siedzenie-rzeczownik
siadać-czasownik(bezokolicznik)
lub-spójnik
nie-partykuła
mniejszy-przymiotnik
przeczytawszy-imiesłów
trójka-liczebnik
trzeci-liczebnik
troje-liczebnik
trzech-liczebnik
potęgą-rzeczownik
nad-przyimek
potężnie-przysłówek
najwłaściwszy-przymiotnik
więc-spójnik
prawy-przymiotnik
ludziom-rzeczownik
wszystko-rzeczownik
się-zaimek zwrotny
tańczenie-rzeczownik
tańcach-rzeczownik
zatańczywszy-czasownik
zatkany-przymiotnik
dla-przyimek
różny-przymiotnik
różniący-przysłówek
różnicy-rzeczownik
różnic-rzeczownik

Proszę o naj !:)
1 5 1