Odpowiedzi

2010-02-19T18:01:19+01:00
A)

3° = 3√9

3√9 = 3¹ * 3₁ = 3²

więc

3° = 3²
z różnowartościowości f-cji logarytmicznej

° = 2

odp. log₃³√9 = 2


b)

log₀,₅4√2

(½)° = 4√2

4√2 = 2² * 2⁰.⁵ = 2₁ = 2 = (½)-²
(dla informacji 2⁰.⁵ to jest 2 do potęgi jednej drugiej a (½)-² to jedna druga do potęgi minus drugiej))

(½)° = (½)-²
więc
° = -2

odp. log₀,₅4√2 = -2