Odpowiedzi

2010-02-18T19:09:23+01:00
Ochrona ścisła
Ważki (Odonata)
Gadziogłówka żółtonoga (Gomphus flavipes)
Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)
Iglica mała (Nehalennia speciosa)
Łątka ozdobna (Coenagrion ornaum)
Łątka zielona (Coenagrion armatum)
Straszka północna (Sympecma paedisca)
miedziopierś górska (Somatochlora alpestris)
miedziopierś północna (Somatochlora arctica)
szklarnik leśny (Cordulegaster boltonii)
zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons)
zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis)
zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)
żagnica zielona (Aeshna viridis)
żagnica północna (Aeshna caerulea)
żagnica torfowcowa (Aeshna subarctica)
Prostoskrzydłe (Orthoptera)
stepówka (Gampsocleis glabra)
Modliszki (Mantodea)
modliszka zwyczajna (Mantis religiosa)
Pluskwiaki (Hemiptera)
piewik podolski (Cicadetta podolica)
Chruściki (Trichoptera)
krynicznia wilgotka (Crunoecia irrorata)
Chrząszcze (Coleoptera)
biegacze (Carabus) - wszystkie gatunki
tęczniki (Calosoma) - wszystkie gatunki
bogatek wspaniały (Buprestis splendens)
poraj (Dicerca moesta)
pysznik jodłowy (Eurythyrea austriaca)
pysznik dębowy (Eurythyrea quercus)
ciołek matowy (Dorcus parallelipipedus)
dębosz żukowaty (Aesalus scarabaeoides)
jelonek rogacz (Lucanus cervus)
wynurt (Ceruchus chrysomelinus)
kałużnica czarna (Hydrophilus aterrimus)
kałużnica czarnozielona (Hydrophilus piceus)
borodziej próchnik (Ergates faber)
dąbrowiec samotnik (Akimerus schaefferi)
gracz borowy (Tragosoma depasrium)
kozioróg bukowiec (Cemmbyx scopolii)
kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo)
nadobnica alpejska (Rosalia alpina)
sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)
średzinka (Mesosa myops)
taraniec jedwabisty (Dorcadion holosericeum)
taraniec paskowany (Dorcadion scopoli)
taraniec płowy (Dorcadion fulvum)
zmorsznik białowieski (Stictoleptura variicornis)
zmorsznik olbrzymi (Macroleptura thoracica)
Velleius dilatatus
pogrzybnica Mannerheima (Oxyporus mannerheimii)
kreślinek nizinny (Graphoderus bilineatus)
pływak lapoński (Dytiscus lapponicus)
pływak szerokobrzeżek (Dytiscus latissimus)
ponurek Schneidera (Boros schneideri)
kwietnica okazała (Protaetia aeruginosa)
pachnica dębowa (Osmoderma eremita)
rozmiazg kolweński (Pytho kolwensis)
sprężyk rdzawy (Elater ferrugineus)
pilnicznik fiołkowy (Limoniscus violaceus)
jeziornica rdestnicowa (Macroplea appendiculata)
jeziornica rupiowa (Macroplea mutica)
konarek tajgowy (Phryganophilus ruficollis)
wygonak (Ochodaeus chrysomeloides)
zagłębek bruzdkowany (Rhysodes sculcatus)
zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinnus)
zgniotek szkarłatny (Cucujus haematodes)
Bolbelasmus unicornis
krawiec głowacz (Lethrus apterus)
Motyle (Lepidoptera)
barczatka kataks (Eriogaster catax)
szlaczkoń torfowiec (Colias palaeno)
szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone)
czerwończyk fioletek (Lycaena helle)
czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)
modraszek alkon (Maculinea alcon)
modraszek arion (Maculinea arion)
modraszek bagniczek (Plebeius optilete)
modraszek eroides (Polyommatus eroides)
modraszek gniady (Polyommatus ripartii)
modraszek nausitous (Maculinea nausithous)
modraszek orion (Scolitantides orion)
modraszek Rebela (Maculinea rebeli)
modraszek telejus (Maculinea teleius)
krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria)
niepylak apollo (Parnassius apollo)
niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne)
paź żeglarz (Iphidides podalirius)
dostojka akwilonaris (Boloria aquilonaris)
dostojka eunomia (Boloria eunomia)
górówka sudecka (Erebia sudetica)
mszarnik jutta (Oeneis jutta)
osadnik wielkooki (Lopinga achine)
pasyn lucylla (Neptis rivularis)
przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia)
przeplatka maturna (Euphydryas maturna)
przestrojnik titonus (Pyronia tithonus)
skalnik alcyona (Hipparchia alcyone)
skalnik bryzeida (Chazara briseis)
skalnik driada (Minois dryas)
strzępotek edypus (Coenonymha oedippus)
strzępotek hero (Coenonympha hero)
strzępotek soplaczek (Coenonympha tullia)
ksylomka strix (Xylomoia strix)
wstegówka bagienka (Catocala pacta)
postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina)
Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
mrówka łąkowa (Formica pratensis)
mrówka pniakowa (Formica truncorum)
mrówka północna (Formica aquilonia)
mrówka smętnica (Formica lugubris)
rozrożka chabrowa (Tetralonia dentata)
trzmiele (Bombus) - wszystkie gatunki z wyjątkiem:

* trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius)
* trzmiel ziemny (Bombus terrestris)

porobnica mularka (Anthophora parietina)
porobnica opylona (Anthophora pubescens)
porobnica włochatka (Anthophora plumipes)
zadrzechnia czarnoroga (Xylocopa valga)
zadrzechnia fioletowa (Xylocopa violacea)