Błagam Was!Rozwiążcie dla mnie te dwa zadania! Na dzisiaj !

1.Obwód prostokąta wynosi 76,4 m.Oblicz boki tego prostokąta,jeżeli ich długości różnią się 2 m.

2.W 3 beczkach było 65,5l. oleju.W drugiej beczce było 2 razy więcej niż w pierwszej a w trzeciej było 14 l.Ile oleju znajdowało się w pierwszej i drugiej beczce?

Błagam Was!Jestem z tego tematu cienka !
Pliska wraz z analizą i sprawdzeniem !

2

Odpowiedzi

2010-02-18T19:17:47+01:00
1. x- krótszy bok
x+2- dłuższy bok

x+x+x+2+x+2= 76,4
4x+4= 76,4 |-4
4x= 72,4 |:4
x=18,1

18,1 + 2= 20,1

Odp. Dłuższy bok ma 20,1 cm a krótszy 18,1 cm.

2. x= pierwsza beczka
2x= druga beczka
14= trzecia beczka

3x + 14 = 65,5 |-14
3x= 51,5 |:3
x= 17,13

17,13*2= 34,26

Odp. W pierwszej było 17,13l, a w drugiej 34,26l.

2010-02-18T19:22:27+01:00
1.
długość krótszego boku: x
długość dłuższego boku: x+2

obw= 2 razy x + 2 razy (x+2)
76,4=2x+2x+4/-4
72,4=4x/:4
x=18,1

długość krótszego boku: 18,1m
długość dłuższego boku: 20,1m


2.

ilość oleju w pierwszej beczce: x
ilość oleju w drugiej beczce: 2x
ilość oleju w trzeciej beczce: 14
razem:65,5

x+2x+14=65,5
3x+14=65,5/-14
3x=51,5/:3
x=17,1(6) lub w ułamku zwykłym 17 całych i 1/6

ilość oleju w pierwszej beczce: 17 i 1/6 l
ilość oleju w drugiej beczce: 2 razy 17 i 1/6 =34 i 1/3 l