Zad 1 osoba fizyczna nabywa zdolności do czynności prawnych w momencie
a) urodzenia
b) ukończenia 13 lat
c) ukończenia 16 lat
d) uzyskania pełnoletniości
zad 2 najważniejszym aktem normatywnym w Polsce jest
a) umowa międzynarodowa
b) rozporządzenie
c) konstytucja
d) kodeks
zad 3 podstawowa jednostką samorządu terytorialnego jest
a) powiat
b) gmina
c) miasto
d) województwo
zad 4 ogólny trwały spadek cen w gospodarce przy wzroście wartości pieniądza nazywamy
a) inflacją
b) deflacją
c) rewolucją
d) dewaluacją
zad 5 normy zawarte w przepisach stanowionych przez określone w konstytucji władza są normami
a) prawnymi
b) religijnymi
c) moralnymi
d) obyczajowymi

3

Odpowiedzi

2010-02-18T19:11:53+01:00
Zad.1
d)
zad.2
c)
zad.3
a)
zad.4
a)
zad.5
a)

chyba tak :)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:14:01+01:00
1.d) uzyskania pełnoletniości
2.c) konstytucja
3.b) gmina
4.a) inflacją
5.a) prawnymi

ja bym tak odpowiedziała :)
2010-02-18T21:12:47+01:00
Zad 1
d) uzyskania pełnoletniości
(choć w tym zadaniu nie jest powiedziane czy chodzi o pełną zdolność do czynności prawnych ale uważam że tak więc będzie to odpowiedź "d", natomiast gdyby chodziło o częsciową zdolnośc do czynności prawbych to nabywa się ją w wieku 13 lat i wtedy byłaby to odpowiedź "b")

zad 2
c) konstytucja

zad 3
b) gmina

zad 4
b) deflacją
(Inflacja jest to proces wzrostu cen w gospodarce narodowej w danym okresie czasu połączony z dużą utratą wartości pieniądza.
deflacja -ograniczenie podaży pieniądza na rynku powodujące wzrost siły nabywczej pieniądza. Potoczne określenie spadku cen rynkowych, sytuacji, kiedy za tę samą ilość pieniędzy kupić można coraz więcej dóbr towarów i usług.)

zad 5
a) prawnymi
1 5 1