Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:13:49+01:00
Niektóre osoby pracujące za otrzymane wynagrodzenie utrzymują rodzinę. Niektórzy zaś przeznaczają je na własne potrzeby. Zdarza się również, że ta osoba nie robi tego dla siebie, lecz na rzecz kraju, np. w przypadku wyroku sądowego.
Praca może być rozmaita. Od ciężkiej do lekkiej, od fizycznej do biurowa.ang.
Some working persons provide for for received reward family. Some meanwhile they intend it on own needs. It happens also, that this person does not for me this, but on thing of country, np. in case of judicial judgement.
Work can be various. From heavy to light, from physical to office.