Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:46:58+01:00
Prorok Jonasz - żył w czasach króla izraelskiego - Jeroboama II ok IV w. przed Chrystusem. Miał z polecenia Boga wzywać mieszkańców Niniwy do pokuty. Początkowo opierał się Bogu, chciał uwolnić się od zadania powierzonego mu przez Boga, ale przed Bogiem i Jego powołaniem nie można uciec. Bóg powtórnie wzywa Jonasza do wypełnienia powierzonego mu zadania, i ten tym razem nie odmawia, udaje się do Niniwy gdzie głosi że bliskie jest Królestwo Boże i powinni się nawracać, pokutować za swoje grzechy.
Prorok Sofoniasz - działał na terenie Państwa Judzkiego ok VI w przed Chrystusem. W tym czasie izraelici ulegali wpływom Asyryjczyków, często wykazywali wobec nich postawę służalczą i zaczęli zapominać o przymierzu. Bóg posyła do nich Sofoniasza, by ten w Imię Boże wzywał Izraelitów do nawrócenia i odnowienia wiary w Boga.

Prorok Jeremiasz - powołany przez Boga odmawia, tłumaczy się tym że nie potrafi przemawiać tak aby inni go posłuchali. Jednak dla boga nie ma rzeczy niemożliwych, Bóg mówi mu że wybrał go gdy ten był jeszcze w łonie matki, i że będzie mu pomagał, zawsze będzie z nim, Jeremiasz ma przemawiać słowami Boga.

To bardziej o powołaniu proroków ale może choć troszkę pomoże:)
Pozdrawiam