Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-18T22:39:38+01:00

Oblicz pola powierzchni prostopadłościanów o wymiarach :
11 dm x 11 dm x 11 dm
Prostopadłościan, w którym wszystkie krawędzie są równe jest sześcianem.
a - krawędź sześcianu
Pc - pole powierzchni całkowitej sześcianu
a = 11 dm
Pc = 6a²
Pc = 6*11² = 6*121 = 726 dm²


Oblicz pola powierzchni prostopadłościanów o wymiarach :
25 mm x 4,7 cm x 0,2 dm
a, b, c - krawędzie prostopadłościanu
Pc - pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
Pc = 2*(ab + bc +ca)
a = 25 mm = 2,5 cm
b = 4,7 cm
c = 0,2 dm = 2 cm
Pc = 2*(2,5*4,7 + 4,7*2 + 2*2,5) = 2*(11,75 + 9,4 + 5) = 2*26,15 = 52,3 cm²