Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T13:01:11+01:00
Dane:
m = 2 kg
T₁ = -20⁰C
T₂ = 0⁰C
Ct = 335000 [J/kg]
Cw = 2100 [J/kg × ⁰ C]
Rozw.:
Ciepło potzrebne do podgrzania lodu do temperatury topnienia
Q₁ = m × Cw × ( T₂ - T₁)
Q₁ = 2 kg × 2100 [J/kg × ⁰ C] × (0⁰C - (-20⁰C)) = 84 000 J
Ciepło potrzebne do stopienia masy m lodu)
Q₂ = m × Ct = 2 kg × 335000 [J/kg] = 670 000 J
Qc = Q₁ + Q₂ = 754 000 J