Czy jest ktos kto pomoglby mi przetlumaczyc to na jezyk angielski?????????????


Razem z chłopakiem planujemy w terminie od 28 do 30 maja 2010 rok weekendowy wyjazd z okazji naszej malej rocznicy. czas ten spędzimy na terenach Zespołu Pałacowego-Parkowego i okolicach Kurozwęk oraz korzystaniu z atrakcji nie tylko turystycznych. Na czas pobytu zakwaterowani będziemy w dwuosobowym apartamencie w pałacu w Kurozwękach.
Dzień pierwszy
8.00przejazd z Kielc do Kurozwęk (59.4 km, szacowany czas przejazdu: 1h 10 min)
9.10 - 10.30 przyjazd do zespołu pałacowego- parkowego w Kurozwękach, zakwaterowanie w apartamencie i mały odpoczynek
11.00 - 12.00 spacer po zespole palacowo - parkowym w Kurozwękach
12.15 - 13.00 obiad w restauracji pałacowej
13.30 - 16.30 zwiedzanie częściowo z przewodnikiem zespołu palacowo-parkowego w Kurozwękach między innymi: pałacu, parku, mini zoo, oglądanie z wozu „safari bizon” stada bizonów, przejście labiryntu kukurydzianego, poszukiwanie skarbów.
16.40 - 17.00 odpoczynek
17.00 - 18.30oglądanie pokazu walk rycerskich
18.30 - 19.10 kolacja w pizzeria Ancona, która znajduje się we wnętrzach pałacu
19.30- 20.30gra w bilard w Pizzeria Ancona
20.40powrót do apartamentu na nocny odpoczynek
Drugi dzień
9.00 pobudka
9.40 - 10.10śniadanie w pałacowej restauracji
10.30 wyjazd do Ujazdu
11.10. - 12.30zwiedzanie ruin zamku Krzyztopór w Ujeździe
12.40- 13.50przejazd w kierunku Staszowa po drodze zwiedzanie Bogorii,
14.00 - 15.00 obiad w restauracji perła w Staszowie
15.10 - 16.40 zwiedzanie Staszowa miedzy innymi: rynku wraz z XVIII w ratuszem, gotycki kościół parafialny św. Bartłomieja, renesansową Kaplice Matki Boskiej Różańcowej Tenczyńskich, drewniany spichlerz i Most na Czarnej
17.00 - powrót do Kurozwęk i odpoczynek
18.00 - 19.30 wyjazd nad zalew Chańcza
19.40 - 21.00kolacja – ognisko na terenie zespołu pałacowego- parkowego w Kurozwękach
Trzeci dzień
8.30 pobudka
9.00 - 9.40 śniadanie w pałacowej restauracji
10.00 wyjazd do Szydłowa
10.20 - 11.30 zwiedzanie pozostałości zamku gotyckiego, murów obronnych wraz z brama krakowska w Szydłowie
11.40 - 12.10 przejazd w kierunku Rytwian
12.10 - 13.30 zwiedzanie Rytwian
13.40powrót do apartamentu w Kurozwękach
14.00 - 15.00obiad w pałacowej restauracji
15.30 - 17.00 korzystania z atrakcji Kurozwęk, takich jak: jazda konna, zjeżdżalnia liniowa, przejażdżka bryczką, gra w paintball, nauka jazdy na quadzie
17.00 - 18.00 odpoczynek przed wyjazdem
18.00- 18.40 kolacja w kawiarni, która mieści się w byłym budynku Oranżerii
19.00wyjazd z Kurozwęk
20.10przyjazd do kielc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:22:16+01:00
Together with her boyfriend in the planning period from 28 to 30 May 2010 years a weekend getaway to celebrate our anniversary small. This time we spend in the areas Palace and Park Ensemble and the surrounding area and the use of Kurozwek not just tourist attractions. For the duration of your stay will be accommodated in a double apartment in the palace in Kurozwęki.
Day One
8.00 passage from Kielce to Kurozwek (59.4 miles, estimated travel time: 1h 10 min)
9.10 - 10.30 Arrival at the palace complex and park in Kurozwęki, accommodation in apartment and a little rest
11.00 - 12.00 walk in the palace - park in Kurozwęki
12.15 - 13.00 lunch at a restaurant palace
13.30 - 16.30 Guided tour of some palace complex and park in Kurozwęki among other things: the palace, park, mini zoo, watching the wagon "safari bison" bison herd, crossing corn maze, searching for treasure.
16.40 - 17.00 break
17.00 - 18.30 to watch the show knights fighting
18.30 - 19.10 Dinner in a pizzeria of Ancona, which is located inside the palace
19.30-20.30 game of pool in Ancona Pizzeria
20.40 back to the apartment on the night's rest
Second day
9.00 reveille
9.40 - 10.10 Breakfast in the palatial restaurant
10.30 departure to Ujazd
11.10. - 12.30 visit to the castle ruins in Ujazd Krzyżtopór
12.40-13.50 Staszow ramp on the way visit Bogorii,
14.00 - 15.00 lunch at a restaurant gem in Staszow
15.10 - 16.40 Tour Staszow among others: the market along with the eighteenth in the town hall, the Gothic parish church of St. Bartholomew, Renaissance chapels of Our Lady of the Rosary Tenczyńskich, wooden granary, and The Bridge on the Black
17.00 - return to Kurozwek and rest
18.00 - 19.30 visit to the flood Chańcza
19.40 - 21.00 Dinner - a fire in the palace complex and park in Kurozwęki
Third day
8.30 reveille
9.00 - 9.40 breakfast in the palatial restaurant
10.00 departure to Szydłów
10.20 - 11.30 Tour of the Gothic remains of the castle, city walls with gate Cracow Szydłów
11.40 - 12.10 ramp Rytwiany
12.10 - 13.30 Tour Rytwiany
13.40powrót to the apartment in Kurozwęki
14.00 - 15.00 lunch at the Palace restaurant
15.30 - 17.00 Use Kurozwek attractions such as horseback riding, linear slide, carriage rides, a game of paintball, driving school in quadzie
17.00 - 18.00 break before departure
18.00-18.40 Dinner in the cafe, which is located in the former building of the Orangery
19.00 Departure from Kurozwek
20.10 Arrival in Kielceprosze bardzo