Odpowiedzi

2012-07-31T13:36:25+02:00

nie ma takiego kwasu jak H₃P

 

HF--^H^2^O-->H^+ + F^-

kwas fluorowodorowy dysocjuje na kation wodoru i anion fluorkowy

 

HNO_3--^H^2^O-->H^+ + NO_3^-

kwas azotowy (V) dysocjuje na kation wodoru i anion azotanowy (V)

 

H_3PO_4--^H^2^O-->3H^+ + PO_4^3^-

kwas fosforowy (V) dysocjuje na kationy wodoru i anion fosforanowy (V)

 

kwas fosforowy (V) ulega dysocjacji stopniowej, jednak takowej nie omawia się w gimnazjum