Odpowiedzi

2010-02-18T19:29:39+01:00
Obraz pt Z BOGIEM żyje się łatwiej.

Jest to coś, czego nie można znaleźć na zewnątrz, w tym świecie, lecz coś, co leży w człowieku, a raczej w jego duszy, często jeszcze uwikłane w ziemski sposób myślenia i dążenia, przygniecione przez ludzkie ja i bezpodstawne urojenia. Jest to pytanie "Czy istnieje Bóg?", a zarazem rozpoznanie "Bóg istnieje", Bóg bezgranicznej miłości, który nie karze i nie chłoszcze, który siebie daruje i stoi ponad wszystkim, co ludzkie i który to, co ludzkie, dopuszcza jako przyczynę i skutek po to, aby człowiek sam siebie rozpoznał przez urzeczywistnienie i wypełnienie i odnalazł drogę powrotną do swego prapoczątku.

Miłość Ojca jest naszym prawdziwym bytem, ona jest naszym życiem. Wielu rozpoznaje, że bez Boga nie ma nic z tego, co jest, i że każdy z nas jest Jego dzieckiem. Wielu pyta: Co to jest Bóg? Wielu szuka Go jeszcze na zewnątrz, ale w niejednym już świta, że świątynią Ducha może być tylko człowiek, że w nim jest Bóg, energia, prasubstancja życia i że poza materią, poza wszystkim, co jest widoczne i co żyje, działa siła, hydroenergia, Bóg. Wielu ogarnia przeczucie, że Wszechmocny nie jest od nas oddalony, że nie żyje On w niedostępnych i odległych sferach, lecz jest prawdziwym źródłem, prawdziwym życiem w nas.

To wewnętrzne źródło powinno codziennie, w każdej godzinie, być naszym schronieniem, bo jest to miejsce naszych narodzin, w którym zawarte jest szczęście, pokój, harmonia; w nim to kosmiczna miłość - bez której nie ma rozbudzenia się do wyższej duchowości - bezustannie kołacze do drzwi i upomina nas, żebyśmy zawrócili i skierowali się do naszego wnętrza. To jest Prawda, której szukamy i za którą świadomie lub nieświadomie tęsknimy. To jest światło, którego szukamy i które jako jedyne może przynieść pokój.
Czekam na naj ;)))
3 3 3
2010-02-18T19:37:40+01:00
Bóg to osoba która pragnie abysmy bli szczesliwi ktora nas kocha i pragnie naszego dobra
2 3 2