Analiza i interpretacja obrazu Rafaela Santini pt. Madonna ze szczygłem. Zależy mi na opisie tylko obrazu, co np. symbolizują poszczegolne przedmioty, jaka jest kompozycja, technika która sie posłuzył autor, plany obrazu, symbolika koloru..itp.
Nie bierzcie z Wikipedi ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-21T18:55:34+01:00
Obraz ten przedstawia Marie z Jezusem i Jane Chrzcicielem. Madonna trzyma w ręku księgę która symbolizuje objawienie Jana Chrzciciela, rozpoznaje on w Jezusie Mesjasza. Trzyma on szczygła symbolizujące mękę Chrystusa. U boku Jana wisi miseczka nawiązująca do chrztu Jezusa. Rafael przy malowaniu dzieła zastosował kompozycję ostro słupową. Obraz został namalowany na płótnie farbami olejnymi. Postacie zostały przedstawione na tle krajobrazu, przy czym pejzaż po lewej stronie został namalowany bezpośrednio, bez rysunku wstępnego.
1 5 1