Odpowiedzi

2010-02-18T19:49:10+01:00
Izo T op
O ktan
wa P ń
skupie N ia
I zomeria
dEnaturacja
cy N k
alk I ny
m E tan

1.odmiany pierwiastka chemicznego różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu
2.związek chemiczny z szeregu homologicznego alkanów zawierający 8 cz. węgla
3.pierwiastek o liczbie atomowej 20
4.stan ...
5.zjawisko istnienia różnic w budowie lub właściwościach cząsteczek o takim samym składzie atomowym.
6.inaczej ścinanie białka
7. Zn-
8.węglowodory w których występuje przynajmniej jedno wiązanie potrójne
9.główny składnik gazu ziemnego
1 5 1