1. W pudełku znajdują się klocki dla dzieci w trzech kolorach . Z diagramu można odczytać informacje o liczbie klocków w tym pudełku.
O ile procent mniej jest klocków niebieskich od czerwonych?
<wykres słupkowy>

2.Diagram kołowy na poniższym rysunku przedstawia, jaki procent gatunków kręgowców w Polsce stanowią gatunki należące do poszczególnych gromad.
Które zdanie jest nieprawdziwe?
a) w Polsce jest 5 razy mniej gatunków płazów niż ssaków.
b) Gatunki ryb i ptaków stanowią 3/4 gatunków kręgowców występujących w Polsce
c) W Polsce gatunków płazów jest o 2% więcej niż gatunków gadów
d) Stosunek liczby gatunków płazów do liczby gatunków ptaków w Polsce wynosi 1:13

1

Odpowiedzi

2010-02-18T19:55:08+01:00
1.
20-12=8
8\20 * 100% = 40%

\ to jest kreska ułamkowa
* mnożenie

odp. jest mniej o 40%

2. odp. B
4 1 4