Odpowiedzi

2010-02-18T21:50:36+01:00
Monarchia Karola Wielkiego wywodzi się od państwa Franków.
W połowie IV wieku pokonani przez cesarza Aureliana Frankowie osiedlili się między dolnym Renem a Menem, zachowując status „sprzymierzeńców”. Część z nich zwana Frankami rypuarskimi , zajęła tereny na prawym brzegu środkowego Renu. Natomiast Frankowie saliccy osiedlili się nad Morzem Północnym. Pierwszym ich władcą był Klodiusz, który od cesarza Walentyniana otrzymał tytuł legata i wysłał swojego syna Merowiusza na dwór do Rawenny. Zarówno on jak i jego syn pomagali Rzymianom w walkach z Hunami i Sasami.
Zjednoczenia Franków dokonał dopiero Chlodwig – wnuk Merowiusza. Rozpoczął on od podporządkowania części Galii – miedzy Sommą, kanałem La Manche i Loarą.
Budowa monarchii została dokończona w drugiej połowie V wieku, wieńczyło ją przyjęcie przez króla Chlodwiga w 496 roku chrztu w obrządku katolickim.

Ps: mam nadzieje , że pomogłam ;)
Liczę na naj..:D
1 5 1